Krediti za pripremu turističke sezone

Krediti se koriste za financiranje pripreme turističke sezone sa ciljem podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude radi bolje popunjenosti kapaciteta i produljenje turističke sezone.

Karakteristike:

  • Krediti se odobravaju u kunama
  • Dinamika otplate: jednokratno ili u sezonskim ratama uz mjesečno dospijeće kamate

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr