Krediti za plaćanje uvoza i financiranje izvoza

Krediti se koriste za potrebe plaćanja u inozemstvo radi uvoza odnosno kreditiranje izvoza na osnovu izvozne carinske dokumentacije (JCD-a i izvoznog računa).

Karakteristike:

  • Rok dospijeća do 12 mjeseci
  • Krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr