Krediti za plaćanje školarina i troškova školovanja

Namjena kredita:

 • plaćanje školarina, stručnih edukacija i tečajeva u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu i to bez obzira na razinu školovanja i vrstu škole ili ustanove koja pruža usluge
 • troškovi školovanja: smještaj, prehrana, studijska putovanja, udžbenici i oprema

Iznos kredita:

 • od EUR 500,00 do EUR 20.000,00
 • od KN 3.800,00 do KN 150.000,00

Valutna klauzula:

krediti koji se se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: koriste se u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

od 12 do 72 mjeseca

Nominalna kamatna stopa:

 • 4,50% godišnje, fiksna za kredite s valutnom klauzulom u EUR
 • 5,00% godišnje, fiksna za kredite bez valutne klauzule

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

 • od 4,71% za kredite s valutnom klauzulom u EUR
 • od 5,23% za kredite bez valutne klauzule

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje računa ustanovi koja pruža uslugu školovanja (po ponudi, predračunu, ugovoru ili drugom dokumentu iz kojeg je vidljiva namjera školovanja).

Ukoliko se kredit koristi za troškove školovanja najviše do 50% iznosa kredita može biti isplaćeno na transakcijski račun korisnika kod Banke.

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Ponuda, predračun, račun ustanove koja pruža uslugu školovanja ili ugovor kojeg je korisnik usluge sklopio s takvom ustanovom i dokaz o upisu ili drugi dokument iz kojeg je vidljiva namjera školovanja
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.