Krediti za kupnju osobnih motornih vozila

Iznos kredita:

od EUR 1.500,00 do EUR 25.000,00

Rok otplate:

do 7 godina

Nominalna kamatna stopa:

4,50% godišnje, fiksna

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

 

od 4,70%

Naknada za obradu kredita:

bez naknade

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje po predračunu, računu ili ugovoru u visini 75% navedenog iznosa. Preostali iznos od 25% plaća korisnik kredita.

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Predračun autokuće ili ovjereni kupoprodajni ugovor motornog vozila
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.