Kodeks korporativnog upravljanja

Sukladno članku 440 Zakona o tržištu kapitala, u privitku objavljujemo Kodeks korporativnog upravljanja Istarske kreditne banke Umag d.d.