Kodeks korporativnog upravljanja

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, u privitku objavljujemo Kodeks korporativnog upravljanja Istarske kreditne banke Umag d.d.