Kamatne stope s rokom važenja od 01.07.2022.

IZNOS KAMATE PO REVOLVING KREDITU

UDIO DEPOZITA

POSTOTAK UPLATE

5%

10%

20%

30%

100,00%

4,87%

5,57%

6,15%

6,23%

0,00%

7,07%

7,07%

7,07%

7,07%