Kamatne stope s rokom važenja od 01.07.2020.

IZNOS KAMATE PO REVOLVING KREDITU

UDIO DEPOZITA

POSTOTAK UPLATE

5%

10%

20%

30%

100,00%

5,10%

5,90%

6,33%

6,23%

0,00%

7,55%

7,55%

7,55%

7,55%