Kamatne stope s rokom važenja od 01.07.2018.

IZNOS KAMATE PO REVOLVING KREDITU

UDIO DEPOZITA

POSTOTAK UPLATE

5%

10%

20%

30%

100,00%

6,40%

6,40%

6,33%

6,23%

0,00%

8,40%

8,40%

8,40%

8,40%