Kamatne stope s rokom važenja od 01.01.2022.

IZNOS KAMATE PO REVOLVING KREDITU

UDIO DEPOZITA

POSTOTAK UPLATE

5%

10%

20%

30%

100,00%

4,93%

5,68%

6,28%

6,23%

0,00%

7,22%

7,22%

7,22%

7,22%