Kamatne stope na kredite građana s primjenom od 09.04.2022.

U privitku su kamatne stope na kredite građana s primjenom od 19.04.2022.