Kamatne stope na depozite s primjenom od 01.07.2018.

U privitku su kamatne stope na depozite s primjenom od 01.07.2018.