Kamate na depozite s primjenom od 15.04.2019.

U privitku su kamate na depozite građanima s primjenom od 15.04.2019.