Kamate na depozite s primjenom od 01.10.2020.

U privitku su kamate na depozite građanima s primjenom od 01.10.2020.