Kamate na depozite s primjenom od 01.07.2021.

U privitku su kamate na depozite građanima s primjenom od 01.07.2021.