Kamate na depozite s primjenom od 01.01.2021.

U privitku su kamate na depozite građanima s primjenom od 01.01.2021.