Kamate na depozite s primjenom od 01.01.2019.

U privitku su kamate na depozite građanima s primjenom od 01.01.2019.