Izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga – potrošači s primjenom od 14.09.2019.

U privitku je izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga – potrošači s primjenom od 14.09.2019.