Izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga – potrošači s primjenom od 14.06.2022.

U privitku je izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga – potrošači s primjenom od 14.06.2022.