Inf. o postupanju s osob. pod. klijenata i ost. fiz.osoba

U privitku je Informacija o postupanju s osobnim podacima klijenata i ostalih fizičkih osoba u PDF formatu.