Inf. o obradi osob. podataka u osn. sust. registra između kred. instit.

Informacije o obradi osobnih podataka u osnovnom sustavu registra između kreditnih  i financijskih institucija

Istarska kreditna banka Umag d.d., pristupila je 26. Svibnja 2020. godine Sporazumu o obradi i razmjeni podataka i informacija posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima d.o.o. u Osnovnom sustavu registra (OSR Sustav), te 15.06.2021. godine Dodatku 1 navedenom Sporazumu, temeljem obveze koja proizlazi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 47/2020) u svrhu procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom za fizičke osobe, fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost i pravne osobe.

Informacije o obradi osobnih podataka u osnovnom sustavu registra između kreditnih institucija za fizičke osobe i  fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost koje sadržavaju svrhe i pravnu osnovu obrade Vaših osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, vrijeme čuvanja , primatelje Vaših osobnih podataka , kao i prava koja možete ostvariti u pogledu zaštite Vaših osobnih podataka možete pronaći na ovom linku.

Nastavno na navedeno, Istarska kreditna banka Umag d.d., sukladno Čl. 157 i čl. 321 Zakona o kreditnim institucijama, ovim putem obavještava sve postojeće i potencijalne Klijente Banke da će od Svibnja 2020. godine dostavljati informacije i podatke o kreditnoj i garantnoj izloženosti u bazu HROK-a na mjesečnoj razini. Ujedno će Istarska kreditna banka Umag d.d. prilikom svake procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom, za sve postojeće i potencijalne Klijente Banke, postavljati upite u bazu HROK-a sa ciljem izrade kreditnih izvješća, a sve temeljem obveza koje proizlaze iz Zakona o kreditnim institucijama.

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.