Imenovan direktor korporativnog bankarstva g.Milenko Vidulin

vidulin 2.gifU sklopu strateškog poslovnog plana Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, s ciljem osiguranja i unapređenja kvalitete poslovnog odnosa sa sadašnjim i budućim klijentima Banke, od 01. siječnja 2010. godine izvršila je kadrovsko pojačanje i imenovala Direktora korporativnog bankarstva g. Milenka Vidulina.

Gospodin Vidulin je osoba s dugogodišnjim radnim iskustvom u financijsko-bankarskom sektoru u kojem je obnašao značajne funkcije od Financijskog direktora u Uljaniku d.d. Pula, Direktora Direkcije za gospodarstvo i sredstva u Istarskoj banci d.d. Pula, Predsjednika Uprave Istarske banke d.d. Pula do Direktora regionalnog centra Istra u Zagrebačkoj banci.

Gospodin Vidulin će biti zadužen za upravljanje poslovnim odnosom s tvrtkama, lokalnim upravama, udrugama i drugim većim klijentima Banke u cilju osiguranja maksimalne kvalitete usluge, kako u kreditnom i depozitnom poslovanju, tako i u svim drugim financijskim uslugama koje naša Banka pruža.

Djelokrug rada s klijentima bit će na nivou cijele Banke, a sjedište rada g. Vidulina bit će na adresi J. Žakna 4b (Šijana), Pula, tel. 052 504-140, e-mail adresa: milenko.vidulin@ikb.hr