iKBnet Active

iKBnet Active je usluga internet bankarstva za građane namijenjena vlasnicima i opunomoćenicima tekućeg ili žiro računa u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. 
  
Usluga iKBnet Active omogućuje Vam pristup svim bankovnim računima sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno, s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje imate pristup internetu. Na taj način imate potpunu kontrolu i mogućnost poslovanja s Vašim bankovnim računima bez obzira gdje se nalazili. 
  
Što omogućava usluga iKBnet Active?
  
iKBnet Active omogućava jednostavno, brzo i sigurno obavljanje sljedećih usluga: 

-          uvid u stanja svih transakcijskih i štednih računa, 
-          pregled prometa po svim transakcijskim i štednim računima, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu, 
-          pregled i ispis izvoda po transkacijskim računima 
-          plaćanje računa temeljem uplatnica za troškove domaćinstva i ostale troškove,
-          ugovaranje oročenja,
-          prijenos sredstava s jednog na drugi transakcijski račun unutar Istarske kreditne banke Umag i prema drugim bankama, 
-          uvid u stanje revolving kredita, pregled troškova i otplata po MasterCard revolving kreditnoj kartici IKB Umag, 
-          uvid u stanje i pregled detalja Vaših kreditnih računa, 
-          kupnja i prodaja deviza,
-           aktiviranje usluge 3D Secure za sigurnu on-line kupovinu karticom,
-           ugovaranje mobilnog tokena (mTokena Active),
-           pregled dnevne tečajne liste IKB Umag. 

  
Koje su prednosti usluge iKBnet Active? 
  
-        provođenje transakcije putem iKBnet Active usluge višestruko je jeftinije nego na šalteru Banke: 
  

Kreditni transfer nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke

2,20 kn po nalogu

Kreditni transfer nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci

1,10 kn po nalogu

Kreditni transfer nacionalni u kunama u korist računa fizičkih osoba u Banci

bez naknade

  
-        uslugu iKBnet Active možete koristiti 24 sata na dan 365 dana u godini, s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje postoji pristup internetu, 
-        usluga iKBnet Active osigurava Vašu privatnost, 
-        IKB Umag primjenjuje suvremene tehnologije zaštite i autentifikacije korisnika usluge čime je poslovanje putem iKBnet Active usluge potpuno sigurno. 
  
Što je potrebno za korištenje usluge iKBnet Active? 
 
Da biste mogli koristiti uslugu iKBnet Active potreban Vam je mobilni token (mToken) ili fizički token kojeg ćete dobiti od Banke prilikom ugovaranja usluge.

IKB mToken  je aplikacija koja se instalira na mobilnom uređaju, a koristi se za identifikaciju korisnika usluge i digitalno potpisivanje naloga za plaćanje. Prijava u aplikaciju IKB mToken moguća je unosom aktivacijskog ključa zaprimljenog od Banke te generiranjem PIN-a kojim ćete se ubuduće prijavljivati u aplikaciju IKB mToken.

Token je identifikacijski uređaj koji se koristi za identifikaciju korisnika usluge i digitalno potpisivanje naloga za plaćanje. 
  
Usluga iKBnet Active može se koristiti na računalu  koje ima pristup internetu i instalirani preglednik s ažurnim sigurnosnim preporukama.

Kako postati korisnik usluge iKBnet Active?
 
Korisnik usluge iKBnet Active možete postati ako ste vlasnik tekućeg ili žiro računa otvorenog kod IKB Umag i potpisanih Zahtjeva (za uslugu internet bankarstva i korištenje tokena/mobilnog tokena - mTokena Active) u bilo kojoj poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta (putovnica, osobna iskaznica).

  
Kratak vodič kroz iKBnet Active
  
Osobni podaci – opcija Vam nudi neobavezan unos i izmjenu osobnih podataka, kao što su telefon, fax, e-mail, GSM, da Vas Banka u slučaju potrebe može kontaktirati 
Računi – opcija omogućuje uvid u stanje i detalje svih Vaših računa i računa na koje ste opunomoćeni, otvorenih kod IKB Umag 
Prometi – odabirom ove opcije možete zatražiti pregled prometa u zadanom vremenskom razdoblju po svim Vašim računima i računima na koje ste opunomoćeni 
Izvodi – odabirom ove opcije možete zatražiti pregled izvoda u zadanom vremenskom razdoblju po Vašim transkacijskim računima 
Kreditne kartice – odabirom ove opcije imate uvid u stanje revolving kredita, pregled troškova i otplate po MasterCard revolving kreditnoj kartici IKB Umag 
Predlošci – ova opcija omogućava jednostavnije i brže popunjavanje naloga za plaćanje jer se podaci jednom unesenog naloga mogu koristiti za buduća plaćanja 
Unos naloga – u ovoj opciji podaci naloga se unose ili učitaju iz Predloška, nalog se sprema i digitalno potpisuje 
Pregled naloga – ova opcija omogućava pregled zadanih naloga prema raznim kriterijima (broju računa, datumu unosa, datumu valute i statusu naloga) 
Slanje naloga – opcija omogućuje pregled svih evidentiranih naloga te potpisivanje više naloga odjednom
Ugovaranje oročenja - opcija omogućuje ugovaranje svih vrsta oročenja u kunama i stranoj valuti 
Ugovaranje usluge 3D Secure - opcija omogućuje ugovaranje usluge za sigurnu kupovinu karticom na Internetu
IKB mToken – opcija omogućuje ugovaranje mobilnog tokena putem usluge iKBnet Active
Tečajna lista – opcija omogućava pregled važeće tečajne liste IKB Umag
Odjava – iz sigurnosnih razloga preporučljivo je da se po završetku rada u aplikaciji odjavite odabirom ove opcije 

  
Informacijski centar
  
Ukoliko imate problema s korištenjem aplikacije ili Vam je potrebna bilo kakva pomoć, obratite se: 
  
-   na broj telefona 052 702 400 
-   e-mail: 
callcentar@ikb.hr