Hipotekarni krediti

Iznos kredita:

od EUR 15.000 do EUR 150.000

Rok otplate:

od 1 do 20 godina

Nominalna kamatna stopa:

MODEL A: 4,60% godišnje, promjenjiva

MODEL B: 4,10%, godišnje, promjenjiva

Kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni Euribor koji za prvo polugodište 2023.iznosi 2,31% i fiksnog dijela koji iznosi 2,29 odnosno 1,79 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Kamatna stopa se mijenja dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni Euribor mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

MODEL A: od 4,72%

MODEL B: od 4,20%

Naknada za obradu zahtjeva:

Krediti osigurani stambenom nekretninom u smislu Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju: BEZ NAKNADE

Ostali hipotekarni krediti:

MODEL A: 1,50% od odobrenog iznosa kredita, min. EUR 26,54, jednokratno

MODEL B: 1,25%, od odobrenog iznosa kredita min. EUR 26,54, jednokratno

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

na račun klijenta u Banci

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Procjena vrijednosti nekretnine
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Polica osiguranja nekretnine
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.