Glavna skupština IKB-a - kontinuitet rezultata i u 2020. godini unatoč pandemiji

Glavna skupšitna Istarske kreditne banke Umag održana je 23.travnja 2021. godine u  dvorani Zajednice Talijana "Fulvio Tomizza" u Umagu. Na održanoj skupštini usvojene su sve predložene odluke po točkama dnevnog reda. Dioničarima Banke su se obratili g. Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g. Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g. Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke. U svom obraćanju dioničarima i medijima, predsjednik Uprave g.Miro Dodić je naglasio:

"Istarska kreditna banka je, ostvarujući strateške ciljeve, vrlo stabilno i uspješno poslovala i u 2020. godini, uz iskazivanje konkurentnih pokazatelja na hrvatskom financijskom tržištu.

Globalna gospodarska kretanja uzrokovana svjetskom pandemijom korona virusom značajno je utjecala na situaciju u Republici Hrvatskoj, a sukladno tome i na poslovanje bankarskog sektora.  U takvim uvjetima  u skladu sa uputama HNB-a i Europske središnje banke, naša Banka, kako bi podržala svoje klijente i njihovo poslovanje pružila je posebne mjere potpore, uključujući mirovanje otplate obaveza, odgode otplate, te nove kreditne linije za likvidnost pravnim subjektima i građanima.

Usprkos svim negativnim faktorima, koji proizlaze iz posljedica pandemije, kontinuiranog pada referentnih kamatnih stopa NRS-a i EURIBOR-a, slabije turističke sezone i općenitog pada gospodarskih aktivnosti, Istarska kreditna banka je u 2020. godini vrlo stabilno i uspješno poslovala uz stalan rast na hrvatskom financijskom tržištu. Naime, dok je u zadnjih 8 godina bankarski sektor porastao za 14,3 posto, Istarska kreditna banka porasla je za 43,8 posto.

Ovakvi rezultati ostvareni su smišljenom i pripremljenom politikom poslovanja i velikog uloženog rada zaposlenika Banke, a jedino pravovremeno dobro sagledavanje stanja može pomoći u efikasnijem suprostavljanju recesijskim kretanjima.

Ukupna aktiva Banke na kraju 2020. godine iznosila je 3,86 milijardi kuna čime je iskazan  godišnji rast od 192,3 milijuna kuna ili 5,25 posto. Istarska kreditna banka je Banka kojoj klijenti tradicionalno vjeruju što se i tijekom 2020. godine očituje u porastu depozitne osnovnice koja, iznosi 3,43 milijardi kuna, i u godinu dana porasla je za 180,25 milijuna odnosno za 5,54 posto. Istovremeno su  krediti komitentima porasli za 191 milijuna, odnosno za gotovo 10 posto.

Dobit prije oporezivanja za 2020. godinu iznosi 37,6 milijuna, što predstavlja povećanje od 2,6 posto, a neto dobit iznosi 30,7 milijuna kuna. To Istarsku kreditnu banku po apsolutnoj veličini dobiti svrstava na 8. mjesto od ukupno 20 banaka u Hrvatskoj. Ostvareni rezultati očituju se i u vrlo dobrom prinosu na kapital (ROE), koji iznosi 9,3 posto i prinos na imovinu (ROA) od 1 posto, što nas svrstava u sam vrh profitabilnosti bankarskog sektora u Hrvatskoj.

Poslovna politika Banke uvijek je fokusirana na povećanje obujma i kvalitetu poslovanja, vodeći računa da ulazimo u digitalno doba bankarstva, gdje dolazi do smanjivanja klasičnog načina poslovanja u korist povećanja stručnog savjetodavnog osoblja i stručnog osoblja u pozadinskim poslovima i IT sektoru. Novim Strateškim planom za razdoblje 2021.-2025. godine definirali smo nove strateške projekte kako bi brže i efikasnije ušli u moderno bankarsko poslovanje s klijentima. U razdoblju koje je pred nama želimo dodatno osnažiti svoju  tržišnu poziciju, te pratiti i implementirati nove digitalne tehnologije s ciljem ostvarivanja zadovoljstva klijenata i dobrog poslovnog rezultata."