Eftpos terminal

Usluga namijenjena trgovcima

Što je EFTPOS uređaj?

Electronic Fund Transfer at Point Of Sale uređaj je pomoću kojega trgovac na svom prodajnom mjestu elektronskim putem naplaćuje prodanu robu ili usluge platnom (debitnom ili kreditnom) karticom kupca. Na takav način prodanu robu i usluge trgovac naplaćuje putem banke, tj. IKB uplaćuje protuvrijednost za prodanu robu na poslovni račun trgovca odnosno poslovnog subjekta koji koristi EFTPOS uređaj.

Kako izgleda proces prodaje?

Kupac uzima robu ili dobiva uslugu, prodavač je registrira na blagajni, zatraži od kupca platnu karticu, provlači je kroz EFTPOS uređaj, upisuje iznos i za nekoliko trenutaka dobiva potvrdu da je transakcija obavljena. Ukoliko se radi o debitnoj kartici, kupac mora potvrditi transakciju upisivanjem svog osobnog tajnog broja (PIN), a ako se radi o kreditnoj kartici, mora potpisati transakcijski listić.

EFTPOS uređaj spojen je telefonskom linijom s autorizacijskim centrom. Nakon provlačenja kartice kroz uređaj, automatski se poziva centar koji provjerava ispravnost kartice. Kod debitnih kartica dodatno se provjerava da li je stanje na tekućem računu dostatno za plaćanje transakcije.

Koje vrste platnih kartica prihvaća EFTPOS IKB-a?

Na EFTPOS uređaju IKB-a mogu se vršiti plaćanja sljedećim karticama:

- MBCARD             - Visa 
- Maestro               - Diners 
- MasterCard

Iako uređaj omogućuje plaćanja svim navedenim karticama, za prihvat transakcija Diners kartica potreban je direktan dogovor između trgovca i njihovih izdavatelja.

Kako IKB plaća transakcije izvršene na EFTPOS uređaju?

Za sve transakcije obavljene na EFTPOS uređaju Maestro, MasterCard i VISA karticama IKB vrši uplatu na poslovni račun trgovca prvi sljedeći radni dan nakon izvršene transakcije. 
Uplate za transakcije obavljene putem Diners kartica vrše se direktno prema uvjetima izdavatelja navedene kartice.

Koji su tehnički preduvjeti za korištenje EFTPOS uređaja?

Potrebno je jedno slobodno priključno mjesto za električno napajanje, telefonska linija (od već postojećeg telefona ili zasebna) i fizički prostor u neposrednoj blizini naplatnog punkta veličine cca 16 x 30 cm.

Troškovi korištenja EFTPOS uređaja

U poslovanju s EFTPOS uređajem pojavlju se sljedeći troškovi:

  • provizija IKB-a za svaku transakciju koja se obavi na EFTPOS-u;
  • telefonski troškovi, koji nisu veliki jer se pozivanje autorizacijskog centra vrši za svaku transakciju zasebno (uređaj nije 'stalno na vezi'), a sama transakcija na telefonskoj liniji obavlja se brzo;
  • troškovi potrošnog materijala (role papira za ispis listića potvrde).

Prednosti korištenja EFTPOS uređaja

  • smanjuje se količina gotovine na prodajnom mjestu;
  • privlači se veći broj kupaca, jer ih sve više koristi kartice kao način plaćanja;
  • automatski se vrši provjera ispravnosti kartice i da li je kupac u mogućnosti izvršiti plaćanje;
  • sve navedene prednosti vode do povećanja prodaje, a time i do veće dobiti.

Informacije

Za sve informacije o korištenju EFTPOS uređaja, naknadi i provizijama te za ugovaranje ove usluge s trgovcima molimo obratite se najbližoj poslovnici banke.