Dvojno iskazivanje cijena i dvojni optjecaj

Dvojno iskazivanje cijena

Radi lakše prilagodbe na euro, razdoblje dvojnog iskazivanja cijena započelo je 05.09.2022. i trajat će cijelu 2023. godinu.

U tom razdoblju Banka će iskazivati u kunama i eurima sljedeće informacije za potrošače:

-            iznose naknada u Izvodu iz tarife naknada za vršenje bankarskih usluga za potrošače na web stranicama i u poslovnicama,

-            početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja u izvatcima o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio u kunama,

-            stanje računa, iznos prekoračenja i raspoloživog stanja transakcijskog računa u internetskom (iKBnet Active, iKBnet Info) i mobilnom bankarstvu (mIKB Active),

-            ponuđene predefinirane iznose na ekranu bankomata, pri isplati gotovog novca, te stanje računa kod upita u stanje računa, na ekranu bankomata i listiću koji se ispisuje,

-            ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) kod ugovora o potrošačkom kreditu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura,

-            stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje u godišnjoj obavijesti o stanju kredita u kuni,

-            stanje depozita u godišnjoj obavijesti o stanju depozita u kuni.

Dvojni optjecaj 

Za razliku od dvojnog iskazivanja cijena, koje će potrajati cijelu 2023. godinu, važno je naglasiti da će razdoblje dvojnog optjecaja trajati samo 14 dana od dana uvođenja eura.

To znači da će se od 01.01. do 14.01.2023. moći plaćati gotovim novcem i u kunama i u eurima, a eventualni ostatak novca vraćat će se u eurima. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica u kunama.

Od 15.01.2023. nadalje gotov novac kuna više nećete moći koristiti za plaćanje npr. računa u banci ili robe u trgovinama, ali ćete ga i dalje moći zamijeniti za gotov novac eura u bankama, Financijskoj agenciji (FINA-i) i Hrvatskoj pošti d.d. (HP) uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Razdoblje besplatne zamjene gotovog novca kune u ovim institucijama traje cijelu 2023. godinu. Detaljnije o zamjeni novca pod Zamjena kuna i gotov novac eura.