Donacije za sprječavanja širenja epidemije COVID-19

Banka se od 1. travnja 2020. uključila u davanje donacije Općoj bolnici Pula u obliku potpore u iznosu od 120.000 kuna i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 50.000 kuna, čime smo poduprli napore na aktivnosti sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19).