Domus

Osiguranje nekretnine (obiteljske kuće / etažnog vlasništva) predstavlja osiguranje građevinskog dijela nekretnine – unutarnjih i vanjskih zidova, ugrađenih instalacija u zidovima i krovište nekretnine. Osiguranje nekretnine pokriva sve štete uzrokovane požarom ili olujom u osnovno pokriće, dok se ugovaranjem komfornog paketa osiguranje proširuje na štete nastale uslijed izlijeva vode u cijevima, kao i lom stakla. 

RIZICI (POKRIĆA)

Osnovno pokriće

Komforni paket

Požar

DA

DA

Udar groma

DA

DA

Eksplozija, pad i udar zračnih letjelica

DA

DA

Oluja

DA

DA

Tuča

DA

DA

Pritisak snježne mase

DA

DA

Izljev vode

DA

DA

Poplava i bujica

NE

DA

Lom stakla

NE

DA

Odgovornost iz posjeda nekretnine

NE

DA

Minimalna premija

10 EUR

25 EUR

 

Paket osiguranja nekretnine – 60 m²

Paket osiguranja

Godišnja premija

Iznos osiguranja

Osnovni paket

124,66 kn
(16,55 EUR)

337.500,00 kn
(44.793,95 EUR)

Komforni paket

259,71 kn
(34,47 EUR)

337.500,00 kn
(44.793,95 EUR)

Osiguranjem nekretnine na novu građevinsku vrijednost klijent izbjegava umanjenje vrijednosti nekretnine zbog vremenske istrošenosti. Nekretnine s protokom vremena gube svoju vrijednost koju su imale u trenutku izgradnje. U slučaju štete oštećena nekretnina se procjenjuje po principu nove građevinske vrijednosti. 

Osiguranje kućanstva pokriva osiguranje predmeta u samom kućanstvu koji služe za uređenje stana, osobnu uporabu i potrošnju, stvari od posebne vrijednosti (umjetnine, tehnička roba), kao i sastavnih dijelova objekta (obloge na zidu i podovima, uređaji za grijanje i klimatizaciju) te namještaj. Osiguravši svoje kućanstvo klijent povećava svoju materijalnu sigurnost i u trenucima nepredviđenih događanja umanjuju mu se štetne posljedice. 

Pokriveni rizici: 
·         požar i požarni rizici, 
·         oluja i tuča, 
·         provalna krađa, obična krađa, razbojstvo, 
·         izljev vode iz cijevi, 
·         lom stakla, 
·         privatna odgovornost (osiguranika i članova njegove obitelji). 

Osnovni paket: 
-      troškovi pospremanja, čišćenja i deponiranja nakon osiguranog slučaja do 3% od iznosa osiguranja, privatna odgovornost do 5.000 EUR, pokrivenost Europe i Sredozemlja. 
Minimalna premija: 
·         za stalno nastanjena kućanstva 10 EUR 
·         za povremeno nastanjena kućanstva 25 EUR 

Komforni paket: 
-      poplava i bujica do 2.500 EUR na 1. rizik, 
-      nastanak predmeta nakon provale u osobno vozilo do 1% od iznosa osiguranja najviše 1.000 EUR, 
-      troškovi zamjenskog stana nakon štetnog događaja do 1% od iznosa osiguranja najviše 1.000 EUR, 
-      troškovi preseljenja predmeta kućanstva nakon štetnog događaja do 1.500 EUR, 
-      troškovi pospremanja, čišćenja i deponiranja nakon štetnog događaja do 5% od iznosa osiguranja, 
-      privatna odgovornost do 25.000 EUR, pokrivenost Europa i Sredozemlje. 
Minimalna premija: 
·         za stalno nastanjena kućanstva 15 EUR 
·         za povremeno nastanjena kućanstva 38 EUR 

Paket osiguranja predmeta u kućanstvu – 60 m²

Paket osiguranja

Godišnja premija

Iznos osiguranja

Osnovni paket

189,94 kn

(25,21 EUR)

135.000,00 kn

(17.917,58 EUR)

Komforni paket

251,17 kn

(33,34 EUR)

135.000,00 kn

(17.917,58 EUR)