Domus

Osiguranje nekretnine (obiteljske kuće / etažnog vlasništva) predstavlja osiguranje građevisnkog dijela nekretnine – unutarnjih i vanjskih zidova, ugrađenih instalacija u zidovima i krovište nekretnine. Osiguranje nekretnine pokriva sve štete uzrokovane požarom ili olujom u osnovno pokriće, dok se ugovaranjem komfornog paketa osiguranje proširuje na štete nastale uslijed izlijeva vode u cijevima, kao i lom stakla. 

RIZICI (POKRIĆA) Osnovno pokriće Komforni paket
Požar DA DA
Oluja DA DA
Izljev vode NE DA
Lom stakla NE DA
Minimalna premija 10 EUR 25 EUR

 

Paket osiguranja nekretnine – 60 m²
Paket osiguranja Godišnja premija-HRK Iznos osiguranja-HRK
Osnovni paket 124,66 337.500,00
Komforni paket 259,71 337.500,00

Osiguranjem nekretnine na novu građevinsku vrijednost klijent izbjegava umanjenje vrijednosti nekretnine zbog vremenske istrošenosti. Nekretnine s protokom vremena gube svoju vrijednost koju su imale u trenutku izgradnje. U slučaju štete oštećena nekretnina se procjenjuje po principu nove građevinske vrijednosti. 
Osiguranje kućanstva pokriva osiguranje predmeta u samom kućanstvu koji služe za uređenje stana, osobnu uporabu i potrošnju, stvari od posebne vrijednosti (umjetnine, tehnička roba), kao i sastavnih djelova objekta (obloge na zidu i podovima, uređaji za grijanje i klimatizaciju) te namještaj. Osiguravši svoje kućanstvo klijent povećava svoju materijalnu sigurnost i u trenucima nepredviđenih događanja umanjuju mu se štetne posljedice. 

Pokriveni rizici: 
·         požar i požarni rizici, 
·         oluja i tuča, 
·         provalna krađa, obična krađa, razbojstvo, 
·         izljev vode iz cijevi, 
·         lom stakla, 
·         privatna odgovornost (osiguranika i članova njegove obitelji). 

Osnovni paket: 
Ø      troškovi pospremanja, čišćenja i deponiranja nakon osiguranog slučaja do 3% od iznosa osiguranja, privatna odgovornost do 5.000 EUR, pokrivenost Europe i Sredozemlja. 
Minimalna premija: 
·         za stalno nastanjena kućanstva 10 EUR 
·         za povremeno nastanjena kućanstva 25 EUR 

Komforni paket: 
Ø      poplava i bujica do 2.500 EUR na 1. rizik, 
Ø      nastanak predmeta nakon provale u osobno vozilo do 1% od iznosa osiguranja najviše 1.000 EUR, 
Ø      troškovi zamjenskog stana nakon štetnog događaja do 1% od iznosa osiguranja najviše 1.000 EUR, 
Ø      troškovi preseljenja predmeta kućanstva nakon štetnog događaja do 1.500 EUR, 
Ø      troškovi pospremanja, čišćenja i deponiranja nakon štetnog događaja do 5% od iznosa osiguranja, 
Ø      privatna odgovornost do 25.000 EUR, pokrivenost Europa i Sredozemlje. 
Minimalna premija: 
·         za stalno nastanjena kućanstva 15 EUR 
·         za povremeno nastanjena kućanstva 38 EUR 

Paket osiguranja predmeta u kućanstvu – 60 m²
Paket osiguranja Godišnja premija-HRK Iznos osiguranja-HRK
Osnovni paket 189,94 135.000,00
Komforni paket 251,17 135.000,00