2020

-

U prilogu se nalazi dokument Godišnja javna objava bonitetnih zahtjeva.

-

U privitku je poveznica na Priopćenje o glasovanju na Izvanrednoj glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.

-

U privitku je poveznica na Priopćenje o glasovanju na Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.

-

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, u privitku objavljujemo Kodeks korporativnog upravljanja Istarske kreditne banke Umag d.d.