2018

-

U prilogu se nalazi dokument Godišnja javna objava bonitetnih zahtjeva.

-

Sukladno članku 440 Zakona o tržištu kapitala, u privitku objavljujemo Kodeks korporativnog upravljanja Istarske kreditne banke Umag d.d. 

-

U privitku je link na Priopćenje o glasovanju na Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.