2010

-

U prilogu se nalazi dokument Godišnja javna objava bonitetnih zahtjeva.

-

U prilogu se nalazi dokument Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva.

-

Sukladno članku 440 Zakona o tržištu kapitala, u privitku objavljujemo Kodeks korporativnog upravljanja Istarske kreditne banke Umag d.d.

-

U prilogu se nalazi obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d. dana 16. travnja 2010.g.